Δήλωση ενδιαφέροντος

-Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στον παιδικό σταθμό:

  • Πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (σελίδες με εμβόλια)
  • Βεβαίωση παιδιάτρου ότι  το παιδί είναι υγιές και μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες άθλησης και παιχνιδιού

 

-Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο:

  • Πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο
  • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (σελίδες με εμβόλια)
  • Βεβαίωση παιδιάτρου ότι  το παιδί είναι υγιές και μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες άθλησης και παιχνιδιού

 

-Αίτηση Δήλωσης Ενδιαφέροντος

Powered by Πρόταση Action