Φιλοσοφία-Σκοπός |Mini University | Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο στη Λάρισα

Φιλοσοφία-Σκοπός

Το Mini University είναι ένας σύγχρονος και υψηλής αισθητικής παιδαγωγικός χώρος που σέβεται τα συναισθήματα και τις απόψεις όσων το απαρτίζουν, μαθητών – γονέων – εκπαιδευτικών.

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της εκπαίδευσης.

Η προσέγγιση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων δίνει έμφαση στη διαθεματικότητα, την ολιστική αντίληψη της γνώσης και την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος και των ιδεών των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης. Συγχρόνως, σκοπός μας είναι να καλλιεργήσουμε την υπευθυνότητα, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την αυτονομία των μαθητών και τη συνεργατική μάθηση.

Προτεραιότητά μας είναι να έχουμε ευτυχισμένα προνήπια και νήπια, με εφόδια για να εξελιχθούν σε υπεύθυνους πολίτες της Ελλάδας και του κόσμου.

Powered by Πρόταση Action