Προνηπιακό Α’

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται παιδιά από 2,5 έως 3,5 ετών.
Στο στάδιο αυτό, βασικός μας στόχος είναι το κάθε παιδί να αναπτύξει ισχυρή προσωπικότητα και να αξιοποιήσει τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα, μέσα από τον καινούργιο κόσμο της γνώσης και της δημιουργίας.

Συγκεκριμένα σ’ αυτή την ηλικία το παιδί μαθαίνει να:

•    Να κάνει γραμμές με μολύβι ή μαρκαδόρο

•    Να γυρίζει τις σελίδες του βιβλίου κάθε μια ξεχωριστά.

•    Να κρατά το μολύβι στη θέση γραφής.

•    Να χρησιμοποιεί πιρούνι ή κουτάλι για να φάει.

•    Να αναγνωρίζει και να  ονομάζει σχεδόν όλα τα αντικείμενα και τις εικόνες.

•    Να κατανοεί τις περισσότερες προτάσεις.

•    Να ολοκληρώνει παζλ με 3 ή 4 κομμάτια.

•    Να συμμετέχει σε μουσικά παιχνίδια με δημιουργική κίνηση.

 


 

Προνηπιακό Β’

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται παιδιά από 3,5 έως 4,5 ετών.
Στο στάδιο αυτό τα παιδιά είναι έτοιμα για δραστηριότητες περισσότερο πολύπλοκες & καλλιτεχνικές. Το «σχέδιο δράσης» (project) ενδείκνυται για αυτή την  ηλικία, αφού είναι ένας τρόπος τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της ομάδας.
Μετά τα τρία χρόνια ο προφορικός λόγος του παιδιού έχει εξελιχθεί αρκετά, ώστε να μπορεί να συνεννοείται και να συζητάει.

Στόχος  μας,  λοιπόν,  ειδικότερα στο στάδιο αυτό,  είναι το παιδί:

•    Να έρθει σε πρώτη επαφή και με τον γραπτό λόγο

•    Να συντονίσει σωστά τις κινήσεις του χεριού

•    Να τηρεί τους βασικούς κανόνες της γραφής

•    Να επεξεργαστεί ποσοτικές σχέσεις

•    Να έρθει σε επαφή με απλές προμαθηματικές έννοιες

•    Να έρθει σε πρώτη επαφή με τους αριθμούς

•    Να έρθει σε επαφή με τα σχήματα

•    Να απομνημονεύει ποιήματα και τραγούδια

 


 

Νηπιαγωγείο

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται παιδιά από 4,5 έως 6 ετών.
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο ακολουθείται στο Νηπιαγωγείο μας:

  • περιλαμβάνει όλα όσα προβλέπει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο,
    του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, &
  • είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις τής εποχής μας, τόσο για την παροχή ποιοτικής παιδείας, όσο και για την παροχή άρτιας εκπαίδευσης.

Στο Mini University εφαρμόζεται ξεχωριστό ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών.

Στόχος  μας,  λοιπόν,   στο στάδιο αυτό,  είναι τα παιδιά:

•    Να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δυνατότητες

•    Να συνθέτουν προφορικά ολοκληρωμένες ιστορίες

•    Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τα φωνήματα του αλφάβητου

•    Να έρθουν σε επαφή με τον γραπτό λόγο μέσα από την ομαδική συγγραφή γραμμάτων, καρτών, e-mail

•    Να έρθουν σε επαφή με ασκήσεις γραφής

•    Να προβληματιστούν με απλές λογικομαθηματικές σχέσεις

•    Να έρθουν σε επαφή με μαθηματικές ασκήσεις

•    Να μάθουν να φροντίζουν και να προστατεύουν τον εαυτό τους (θέματα υγιεινής και ασφάλειας)

•    Να μάθουν να είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα

•    Να μάθουν να σέβονται το περιβάλλον

•    Να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές τους κλίσεις μέσα από μια πληθώρα εικαστικών μεθόδων διδασκαλίας

Powered by Πρόταση Action