Γλώσσα

Στην Προσχολική Αγωγή του παιδιού η γλωσσική καλλιέργεια κατέχει κεντρική θέση.
Στο Νηπιαγωγείο μας εργαζόμαστε μεθοδικά, με κατάλληλο υλικό και δραστηριότητες που αποβλέπουν άμεσα στη γλωσσική καλλιέργεια του παιδιού. Οι μαθητές μας ενθαρρύνονται να παίρνουν τον λόγο για να διηγούνται, να περιγράφουν, να εξηγούν και να συμμετέχουν σε συζητήσεις. Σταδιακά εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο και υιοθετούν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης. Ακόμη, συνειδητοποιούν τη σχέση προφορικού-γραπτού λόγου, τα φωνήματα, τα γράμματα, αναγνωρίζουν το χειρόγραφο και το έντυπο κείμενο, το ελληνικό και το λατινικό αλφάβητο. Τέλος, δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που συνδέονται με το γιατί και πώς γράφουμε, μαθαίνοντας να γράφουν το όνομά τους, να αντιγράφουν, να γράφουν απλά μικρά κείμενα.

Γλώσσα

Στην Προσχολική Αγωγή του παιδιού η γλωσσική καλλιέργεια κατέχει κεντρική θέση.
Στο Νηπιαγωγείο μας εργαζόμαστε μεθοδικά, με κατάλληλο υλικό και δραστηριότητες που αποβλέπουν άμεσα στη γλωσσική καλλιέργεια του παιδιού. Οι μαθητές μας ενθαρρύνονται να παίρνουν τον λόγο για να διηγούνται, να περιγράφουν, να εξηγούν και να συμμετέχουν σε συζητήσεις. Σταδιακά εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο και υιοθετούν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης. Ακόμη, συνειδητοποιούν τη σχέση προφορικού-γραπτού λόγου, τα φωνήματα, τα γράμματα, αναγνωρίζουν το χειρόγραφο και το έντυπο κείμενο, το ελληνικό και το λατινικό αλφάβητο. Τέλος, δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που συνδέονται με το γιατί και πώς γράφουμε, μαθαίνοντας να γράφουν το όνομά τους, να αντιγράφουν, να γράφουν απλά μικρά κείμενα.

Μαθηματικά

Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο είναι να βοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Τα παιδιά κατά την είσοδό τους στο Νηπιαγωγείο διαθέτουν μαθηματικές έννοιες που είναι διαισθητικές και άτυπες. Στόχος μας λοιπόν είναι να τις καλλιεργήσουμε και να τις τροφοδοτήσουμε, ώστε να μυήσουμε τα παιδιά στον μαθηματικό τρόπο σκέψης. Οι δραστηριότητες που σχεδιάζουμε στο Νηπιαγωγείο μας έχουν κυρίως τη μορφή πρακτικών εργασιών που οδηγούν τα παιδιά στην έρευνα, στην επίλυση προβλημάτων και στη χρήση των ανάλογων μαθηματικών εννοιών. Θεωρούμε και αντιμετωπίζουμε τη διαδικασία μάθησης μέσω του παιχνιδιού ως αναπόσπαστο κομμάτι της μαθηματικής γνώσης και γι΄αυτόν ακριβώς τον λόγο οργανώνουμε τις δραστηριότητες με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο.

Μαθηματικά

Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο είναι να βοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Τα παιδιά κατά την είσοδό τους στο Νηπιαγωγείο διαθέτουν μαθηματικές έννοιες που είναι διαισθητικές και άτυπες. Στόχος μας λοιπόν είναι να τις καλλιεργήσουμε και να τις τροφοδοτήσουμε, ώστε να μυήσουμε τα παιδιά στον μαθηματικό τρόπο σκέψης. Οι δραστηριότητες που σχεδιάζουμε στο Νηπιαγωγείο μας έχουν κυρίως τη μορφή πρακτικών εργασιών που οδηγούν τα παιδιά στην έρευνα, στην επίλυση προβλημάτων και στη χρήση των ανάλογων μαθηματικών εννοιών. Θεωρούμε και αντιμετωπίζουμε τη διαδικασία μάθησης μέσω του παιχνιδιού ως αναπόσπαστο κομμάτι της μαθηματικής γνώσης και γι΄αυτόν ακριβώς τον λόγο οργανώνουμε τις δραστηριότητες με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο.

Φυσικές επιστήμες

Τα μικρά παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο με την κίνηση, την εξερεύνηση και την αλληλεπίδραση. Ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα ζώα και τα φυτά. Παρατηρούν τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, παίζουν με το χώμα, το νερό και μαθαίνουν για τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος. Tα παιδιά σχεδιάζουν και πραγματοποιούν έρευνες και απλά πειράματα, χρησιμοποιούν εργαλεία, μετρούν, κόβουν, συνδέουν και μαθαίνουν για το φυσικό περιβάλλον με την παρατήρηση και τη διερεύνηση.

Φυσικές επιστήμες

Τα μικρά παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο με την κίνηση, την εξερεύνηση και την αλληλεπίδραση. Ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα ζώα και τα φυτά. Παρατηρούν τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, παίζουν με το χώμα, το νερό και μαθαίνουν για τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος. Tα παιδιά σχεδιάζουν και πραγματοποιούν έρευνες και απλά πειράματα, χρησιμοποιούν εργαλεία, μετρούν, κόβουν, συνδέουν και μαθαίνουν για το φυσικό περιβάλλον με την παρατήρηση και τη διερεύνηση.

Αγγλικά

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου βρίσκονται σε μια ηλικία που δέχονται ερεθίσματα και θέτουν τις βάσεις για να μπορέσουν σε πρώτο επίπεδο να εξοικειωθούν και στη συνέχεια να αλληλεπιδράσουν στην αγγλική γλώσσα. Οι μαθητές μας έρχονται σε πρώτη επαφή με τα αγγλικά μέσω του παιχνιδιού. Μαθαίνουν να τραγουδούν, να ακούν ιστορίες, να παίζουν παιχνίδια και να μαθαίνουν να αποστηθίζουν ποιήματα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να καλλιεργήσουμε την επιθυμία των παιδιών να επικοινωνήσουν στα αγγλικά.

Αγγλικά

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου βρίσκονται σε μια ηλικία που δέχονται ερεθίσματα και θέτουν τις βάσεις για να μπορέσουν σε πρώτο επίπεδο να εξοικειωθούν και στη συνέχεια να αλληλεπιδράσουν στην αγγλική γλώσσα. Οι μαθητές μας έρχονται σε πρώτη επαφή με τα αγγλικά μέσω του παιχνιδιού. Μαθαίνουν να τραγουδούν, να ακούν ιστορίες, να παίζουν παιχνίδια και να μαθαίνουν να αποστηθίζουν ποιήματα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να καλλιεργήσουμε την επιθυμία των παιδιών να επικοινωνήσουν στα αγγλικά.

Φυσική Αγωγή

Η κίνηση και ειδικότερα οι κινητικές δραστηριότητες κατέχουν επίλεκτη θέση στο Νηπιαγωγείο όχι μόνο γιατί το παιδί έχει ανάγκη να κινηθεί και να παίξει αλλά γιατί μέσα από την κίνηση αγγίζει την εμπειρία και τη γνώση. Όλες σχεδόν οι μαθησιακές καταστάσεις περνούν μέσα από το σώμα του παιδιού. Η κίνηση είναι η ζωή του μικρού παιδιού. Έτσι λοιπόν στο Νηπιαγωγείο μας παρέχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεση των παιδιών για άθληση και παιχνίδι. Στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους μας οργανώνουμε τις δραστηριότητες έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να χαρούν και να διασκεδάσουν το παιχνίδι τους. Ενθαρρύνουμε τις προσπάθειές τους ώστε να γίνουν ανεξάρτητα και
να δραστηριοποιούνται από μόνα τους ενώ παράλληλα καλλιεργούμε το ομαδικό παιχνίδι. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνει ομαδικά, ατομικά και παραδοσιακά παιχνίδια, ελεύθερα και οργανωμένα, Τένις, Ρυθμική και Ενόργανη Γυμναστική, Τρέξιμο, Ρίψη, Άλματα, Μπάλες, Σχοινάκια κ.ά. από έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής.

Φυσική Αγωγή

Η κίνηση και ειδικότερα οι κινητικές δραστηριότητες κατέχουν επίλεκτη θέση στο Νηπιαγωγείο όχι μόνο γιατί το παιδί έχει ανάγκη να κινηθεί και να παίξει αλλά γιατί μέσα από την κίνηση αγγίζει την εμπειρία και τη γνώση. Όλες σχεδόν οι μαθησιακές καταστάσεις περνούν μέσα από το σώμα του παιδιού. Η κίνηση είναι η ζωή του μικρού παιδιού. Έτσι λοιπόν στο Νηπιαγωγείο μας παρέχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεση των παιδιών για άθληση και παιχνίδι. Στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους μας οργανώνουμε τις δραστηριότητες έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να χαρούν και να διασκεδάσουν το παιχνίδι τους. Ενθαρρύνουμε τις προσπάθειές τους ώστε να γίνουν ανεξάρτητα και
να δραστηριοποιούνται από μόνα τους ενώ παράλληλα καλλιεργούμε το ομαδικό παιχνίδι. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνει ομαδικά, ατομικά και παραδοσιακά παιχνίδια, ελεύθερα και οργανωμένα, Τένις, Ρυθμική και Ενόργανη Γυμναστική, Τρέξιμο, Ρίψη, Άλματα, Μπάλες, Σχοινάκια κ.ά. από έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής.

Μουσική προπαιδεία

Με τη μουσική προπαιδεία τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική, κυρίως μέσα από το παιχνίδι και την ομαδική δημιουργία. Η μουσικοκινητική αγωγή βασίζεται κυρίως στο σύστημα Orff και τα τμήματα μουσικής προπαιδείας μεταδίδουν στο παιδί την ομορφιά της μουσικής μέσα από παιχνίδια, που συνδυάζουν τον ρυθμό και την κίνηση, το τραγούδι, και τον χορό. Τα παιδιά κινούνται, χορεύουν, εκφράζονται, ζωγραφίζουν, παίζουν μουσικά όργανα φτιάχνοντας μικρές ορχηστρούλες και ζουν τη μουσική στην κοινωνική και ομαδική της διάσταση. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα όργανα του συστήματος Orff (woodblocks, τρίγωνα, κουδούνια, καστανιέτες) και κάνουν την πρώτη γνωριμία τους με το μουσικό λεξιλόγιο. Προοδευτικά μαθαίνουν να παίζουν μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο και φλογέρα. Το σύστημα Orff μάς δίνει ασφαλείς ενδείξεις που βοηθούν τους γονείς να επιλέξουν το σωστό μουσικό όργανο για την περαιτέρω μουσική κατάρτιση του παιδιού τους.

Μουσική προπαιδεία

Με τη μουσική προπαιδεία τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική, κυρίως μέσα από το παιχνίδι και την ομαδική δημιουργία. Η μουσικοκινητική αγωγή βασίζεται κυρίως στο σύστημα Orff και τα τμήματα μουσικής προπαιδείας μεταδίδουν στο παιδί την ομορφιά της μουσικής μέσα από παιχνίδια, που συνδυάζουν τον ρυθμό και την κίνηση, το τραγούδι, και τον χορό. Τα παιδιά κινούνται, χορεύουν, εκφράζονται, ζωγραφίζουν, παίζουν μουσικά όργανα φτιάχνοντας μικρές ορχηστρούλες και ζουν τη μουσική στην κοινωνική και ομαδική της διάσταση. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα όργανα του συστήματος Orff (woodblocks, τρίγωνα, κουδούνια, καστανιέτες) και κάνουν την πρώτη γνωριμία τους με το μουσικό λεξιλόγιο. Προοδευτικά μαθαίνουν να παίζουν μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο και φλογέρα. Το σύστημα Orff μάς δίνει ασφαλείς ενδείξεις που βοηθούν τους γονείς να επιλέξουν το σωστό μουσικό όργανο για την περαιτέρω μουσική κατάρτιση του παιδιού τους.

Εικαστικά

Η ενεργός εμπλοκή των παιδιών σε εικαστικές δραστηριότητες τα βοηθάει να οικοδομήσουν τον εσωτερικό τους κόσμο και να οργανώσουν τις εμπειρίες τους. Με την εικαστική αγωγή το παιδί εκφράζεται, δίνει διέξοδο στη φαντασία του, μορφοποιεί τα εσωτερικά του οράματα, ανακαλύπτει τις ικανότητες και κλίσεις του. Στο Mini University τα παιδιά ανακαλύπτουν μόνα τους τα υλικά καθώς έχουν απόλυτη ελευθερία για τον τρόπο σχεδίασης, διακόσμησης, σύνθεσης και χρωματισμού των έργων τους.

Εικαστικά

Η ενεργός εμπλοκή των παιδιών σε εικαστικές δραστηριότητες τα βοηθάει να οικοδομήσουν τον εσωτερικό τους κόσμο και να οργανώσουν τις εμπειρίες τους. Με την εικαστική αγωγή το παιδί εκφράζεται, δίνει διέξοδο στη φαντασία του, μορφοποιεί τα εσωτερικά του οράματα, ανακαλύπτει τις ικανότητες και κλίσεις του. Στο Mini University τα παιδιά ανακαλύπτουν μόνα τους τα υλικά καθώς έχουν απόλυτη ελευθερία για τον τρόπο σχεδίασης, διακόσμησης, σύνθεσης και χρωματισμού των έργων τους.

Νέες Τεχνολογίες

Το Νηπιαγωγείο μας υποστηρίζει τη μαθητοκεντρική διδασκαλία που αξιοποιεί ως εργαλείο μάθησης και την Τεχνολογία. Μέσα στο σχολείο μας οι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να διαδράσουν μεταξύ άλλων και στη γωνία των νέων τεχνολογιών. Σκοπός της εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο είναι να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τα tablets ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας αλλά και ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δυνατοτήτων.

Νέες Τεχνολογίες

Το Νηπιαγωγείο μας υποστηρίζει τη μαθητοκεντρική διδασκαλία που αξιοποιεί ως εργαλείο μάθησης και την Τεχνολογία. Μέσα στο σχολείο μας οι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να διαδράσουν μεταξύ άλλων και στη γωνία των νέων τεχνολογιών. Σκοπός της εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο είναι να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τα tablets ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας αλλά και ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δυνατοτήτων.

Κώδικας Συμπεριφοράς (Honor Code)

Ψυχολόγοι και παιδαγωγοί συμφωνούν ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου διαμορφώνει τα βασικά της χαρακτηριστικά από τη νηπιακή κιόλας ηλικία και το σύστημα αξιών έχει ήδη διαμορφωθεί στα παιδιά πριν ακόμη φτάσουν στο σχολείο. Στο Νηπιαγωγείο μας, μέσα από συζητήσεις και γεγονότα της καθημερινής ζωής, καλλιεργούμε στους μαθητές μας αξίες και αρετές, όπως η προσφορά, η συνεργασία, ο σεβασμός, η υπευθυνότητα, η δικαιοσύνη, η ειρήνη και η αγάπη, αρετές που θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη καλού χαρακτήρα.

Κώδικας Συμπεριφοράς (Honor Code)

Ψυχολόγοι και παιδαγωγοί συμφωνούν ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου διαμορφώνει τα βασικά της χαρακτηριστικά από τη νηπιακή κιόλας ηλικία και το σύστημα αξιών έχει ήδη διαμορφωθεί στα παιδιά πριν ακόμη φτάσουν στο σχολείο. Στο Νηπιαγωγείο μας, μέσα από συζητήσεις και γεγονότα της καθημερινής ζωής, καλλιεργούμε στους μαθητές μας αξίες και αρετές, όπως η προσφορά, η συνεργασία, ο σεβασμός, η υπευθυνότητα, η δικαιοσύνη, η ειρήνη και η αγάπη, αρετές που θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη καλού χαρακτήρα.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Στο Νηπιαγωγείο μας λειτουργεί η δανειστική Βιβλιοθήκη.
Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε στους μικρούς μαθητές τη φιλαναγνωσία, την υπευθυνότητα και τη σπουδαιότητα του διαβάσματος.
Έτσι λοιπόν τα παιδιά μπορούν:
• να διαβάσουν πολλά και διαφορετικά βιβλία
• να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των βιβλίων
• να μάθουν να σέβονται τα βιβλία (σαν αντικείμενα)
• να έχουν την ευθύνη ενός “δανεικού” αντικειμένου από το σχολείο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Στο Νηπιαγωγείο μας λειτουργεί η δανειστική Βιβλιοθήκη.
Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε στους μικρούς μαθητές τη φιλαναγνωσία, την υπευθυνότητα και τη σπουδαιότητα του διαβάσματος.
Έτσι λοιπόν τα παιδιά μπορούν:
• να διαβάσουν πολλά και διαφορετικά βιβλία
• να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των βιβλίων
• να μάθουν να σέβονται τα βιβλία (σαν αντικείμενα)
• να έχουν την ευθύνη ενός “δανεικού” αντικειμένου από το σχολείο

Powered by Πρόταση Action