Αίτηση Δήλωσης Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία του κηδεμόνα (ο άνθρωπος που κάνει την αίτηση) και έπειτα τα στοιχεία του παιδιού για την Αίτηση Δήλωσης Ενδιαφέροντος.
Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την διεύθυνση παραλαβής και παράδοσης του παιδιού σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιηθεί σχολικό.

Στοιχεία Κηδεμόνα
Στοιχεία Παιδιού


Θα χρησιμοποιηθεί σχολικό; Ναι Όχι 
Διεύθυνση παραλαβής
Διεύθυνση παράδοσης
Επιλογή μεσημεριανού γεύματος: Ναι Όχι 

Κάντε κλικ στο πλαίσιο και επιλέξτε τις εικόνες που θα σας ζητηθούν:

Powered by Πρόταση Action